سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود علی‌زاده – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان بهشهر
محمد امین موقوفی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ماشاءالله عقیلی نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

شغل برنج کاری دارای حرکات عضلانی پویا و ایستا بود، وضعیت نامناسب بدن هنگام فعالیت‌های مختلف برنج کاری به مقدار زیاد و اعمال نیرو، مشاهده شده است که خود باعث عوارض عضلانی – اسکلتی، خستگی و حتی بیماری‌های ناشی از کار می‌شوند. شده برنج کار آن تا پایان نشا گیری به سه مرحله صاف کردن، مرزبندی و نشا کاری تقسیم‌بندی نمود که از نظر نوع وظایف به متفاوت هستند البته شباهت‌هایی دارد این تحقیق در منطقه بابل کنار شهرستان بابل انجام شد. برای تعیین پوسچرهای برنج کار آن در این تحقیق از روش مشاهده ای OWAS استفاده نمودم. با روش OWAS در هر سه مرحله صاف کردم، مرزبندی و نشا کاری به طور جداگانه ۱۰۰ نفر از برنج خاراند، هر کدام به مدت نیم ساعت مورد مشاهده قرار گرفتند و برای هر برنج کار در مدت نیم ساعت مشاهده، تعداد ۱۸۰ پوسچر کدگذاری و ثبت شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری صحیح نمونه (مشاهده پوسچر و ثبت کدها ) وسایل ۳۰ مورد استفاده قرار گرفتن: ۱- کاربری سفته کدهای مشاهده شده به تعداد سد بلکه ۲- تصویری از پوسچرها با کدگذاری وضعیت پشت، بازوها و پاها ۳- زمان سنج ساده ۴- مداد و پا کند ۵- دوربین فیلم‌برداری در تهیه فیلم ۶- دوربین عکاسی و فیلم‌برداری برای تهیه فیلم و عکس‌های مورد نیاز نتایج و یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع سه مرحله صاف کردم، مرزبندی و نشا کاری ۳۳ نوع پوسچر مختلف مشاهده و ضبط شد. بیشترین پوسچر مشاهده شده مربوط به کد ۲٬۱۴۱ (کمر در وضعیت حمید، هر دو بازو پایین‌تر از سطح شانه، هر دو به حمید و نیرو اعمال شده کمتر از ۱۰ کیلوگرم) بود که حدود ۹/۹۱ در صد گل مشاهدات را به خود اختصاص داد. همچنین پس از بررسی پوسچرهای ثبت‌شده حدود ۱۳/۵۴ در صد پوسچرها در گروه عملیاتی یک، ۲۸/۳۴ در صد در گروه عملیاتی دو، ۳۳/۱۶ در صد در گروه عملیاتی سه، ۲۴/۹۶ در صد در گروه عملی که چهار قرار داشته‌اند. پوسچرهای با مشاهده شده در مجموع سه مرحله صاف کردم، مرزبندی و نشا کاری نشان داد که تعداد ۳۰ دی یزد پوسچرهای مشاهده شده ضعیف و نامناسب می‌باشند. پوسچرای نامناسب (بد) در محل صاف کردن و مرزبندی با تسطیح اراضی به مقدار بسیار زیادی کاهش می‌یابد و با آموزش نحوه انجام صحیح کار در هر سه مرحله برنج کاری به مقدار زیادی باعث حذف پوسچرهای نامناسب می‌شود برای نمونه، با آموزش، بسیاری‌از پوسچرهای کمر با کد چهار را می‌توان به کد دو تبدیل کنیم.