سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میترا محمودی – دانشجوی فوق لیسانس رشته مهندسی اکتشاف معدن-دانشگاه صنعتی سهند
یوسف شرقی – دانشجوی دکترای رشته مهندسی اکتشاف معدن-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نادر فردین – استادیار دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی سهند
محمدجعفر محمدزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

زمین‌شناسی در طی مراحل پی‌جویی و ارزیابی اولیه کانسارهای سنگ تزیینی معیارهای زمین‌شناسی متعددی را بایستی در نظر می‌گیرد. این معیارها به دو گروه تقسیم می‌شوند ۱- معیارهای ظاهری (رنگ، بافت و …..) ۲- معیارهای تکنیکی (خاصیت شکنندگی، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و…..) نهشته های سنگ تزیینی بایستی دارای وضعیت مناسبی از لحاظ فاصله داری درزه ها باشند. در برخی موارد استخراج بلوک ها با توجه به نحوه توزیع مناسب سیستم درزه ها در سنگ بستر صورت می‌گیرد. بنابراین نحوه توزیع مناسب فاصله داری می‌تواند شرایط بسیار مطلوبی را از نظر استخراج اقتصادی ایجاد نماید. اندازه‌گیری درزه ها در مراحل اولیه از رهنمودهای سطحی و در مراحل بعدی توسط ژئورادار و یا از روی مغزه‌های حفاری صورت می‌گیرد . بهترین حالت فاصله داری درزه ها با توجه به اهداف خاص مصرفی و نیز اندازه بلوک‌های مورد نیاز برای ماشین‌آلات تعیین می‌شود. امروز اندازه بلوک‌های مناسب جهت انجام عملیات برش و غیره بیش از سه متر مکعب (۸۰) می‌باشد با این حال بلوک‌های کوچک‌تر را می‌توان برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرار داد. در این مقاله وضعیت بلوک دهی نهشته های سنگ تزیینی آذر شهر و خوی با توجه به سیستم درزه های طبیعی موجود در آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد کانسار آذر شهر بلوک دهی مناسبی در مقایسه با آثار خود دارد.