سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فرساد – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد
محمدحسن احرامپوش –
محمدرضا زارع – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان یزد
عزیزا… الوانساز – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان یزد

چکیده:

با عنایت به اینکه در جامعه اسلامی ایران بهداشت مساجد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و جهت ارتقاء وضعیت بهداشتی مساجد به گونه ای که در شان کشور جمهوری اسلامی ایران باشد می طلبد که در خصوص وضعیت بهداشتی مساجد از نظر آب و فاضلاب و سرویسهای بهداشتی، عوامل فیزیکی و چگونگی پذیرائی در مساجد بررسی و تحقیق به عمل آید.در این تحقیق وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه در شهرستان یزد مورد مطالعه قرار گرفته است و کلیه مساجد از لحاظ بهداشت فردی و وسایل و ابزار کار، وضعیت ساختمانی و موارد متفرقه دیگر با توجه به پرسشنامه تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان میدهد که بطور کلی مساجد از لحاظ رعایت بهداشت فردی ۲۷% دارای وضعیت مطلوب و ۷۳% نامطلوب میباشند. از نظر وسایل و ابزار کار ۳۱% دارای وضعیت مطلوب و ۴۴% دارای وضعیت متوسط و ۲۵% دارای وضعیت نامطلوب هستند. از نظر وضعیت ساختمانی ۳۷% دارای وضعیت مطلوب و ۲۰% دارای وضعیت متوسط و ۴۳% دارای وضعیت نامطلوب می باشد.از نظر موارد متفرقه ۳۱% دارای وضعیت مطلوب و ۶۹% دارای وضعیت نامطلوب می باشد. این مطالعه در بخش توصیفی دارای پیشنهادات متنوعی بوده و روش جمع آوری داده ها از طریق مشاهده و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بوده است.