سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا ابولپور –
مرجان ارازیان –

چکیده:

آرایشگاهها به عنوان یکی از اماکن زیباسازی نقش زیادی در انتقال بسیاری از بیماریهای عفونی همچون ایدز و بیماریهای پوستی و قارچی و تنفسی دارد از آنائیکه امروزه مراجعه به آرایشگاه ها بخصوص از جانب خانمها به دلایل مختلفی افزایش یافته اینامر اهمیت توجه به بهداشت محیط ایناماکن راضروری می سازد. روش کار و مراحل اجرا: به منظور بررسی وضعیت توصیفی، تحلیلی بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه تعداد ۵۵ مورد آرایشگاه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی قدسی، حجتی و جوادالائمه به صورت تصادفی انتخاب و مورد بازدید قرار گرفت. لازم به ذکر است که مراکز مذکور تحت پوشش مرکز بهداشت شماره ۳ مشهد می باشند. نتایج: یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین وضعیت بهداشتی و منطقه وجود دارد به طوریکه آرایشگاه ها تحت پوشش مرکز جوادالائمه که در منطقه پائین تر شهر واقع شده وضعیت مطلوب تری داشته در حالی که آرایشگاههای تحت واقع شدن در بالای شهروضعیت نامطلوب تری داشتند. آرایشگاههای مرکز حجتی در وضعیت متوسط از نظر بهداشتی قرار داشتند. بحث: با توجه به نتایج حاصل نمی توان قاطعانه در رابطه با وضعیت بهداشتی آرایشگاههای مناطق مورد بررسی اظهار نظر نمود و نیاز به انجام مطالعات بیشتر دارد.