سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین دهقانی تفتی – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
فرخ لقا ثروت – کارشناس بهداشت عمومی
طاهره سلطانی – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

محدوده بهداشت محیط بسیار وسیع است. با توجه به اینکه انسان بیشتر اوقات خود را در محلهائی مثل محل کار و منزل مسکونی می گذراند، این مکانها باید از اصول فیزیکی مناسب و استانداردهای بهداشتی برخوردار بوده و باید از نظر دفعفاضلاب و جمع آوری زباله، تامین آب آشامیدنی سالم و مبارزه با ناقلین بیماریها وضعیت مناسبی داشته باشد. مطالعه بر روی ۵۱۰ خانوار تحت پوشش خانه بهداشت نجف آباد انجام شد که هدف آب بررسی وضعیت بهداشت محیط خانوارهای تحت پوشش خانه بهداشت نجف آباد یزد در سال ۷۹ می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که بصورت سرشماری از کلیه خانوارها انجام گرفته است. اهم نتایج این تحقیق به شرح زیر می باشد: ۹۹/۴% از اطاقهای مسکونی منازل مورد بررسی از نظر داشتن نور کافی، وضعیت سقف و دیوارها و کف و نیز تراکم جمعیت در حد استاندارد و بهداشتی می باشد. همچنین ۸۴/۳% از منازل از حیاط بهداشتی برخوردار بوده و ۹۹/۲% از خانوارها دارای شیر برداشت خصوصی می باشند. ۸۹ خانوار دام و طیور در منزل نگهداری می کردند که از این تعداد محل نگهداری دام و طیور ۳۰ خانوار غیر بهداشتی بوده است.