سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهنام عرشی –
همایون صادقی –
پرویز سالم صافی –
باباد اوردان –

چکیده:

همه آنچه درباره پزشکی و سلامتی گفته می شود در واژه پیشگیری نهفته است . بیشتر کشورهای جهان برای دست یافتن به امارهای سلامتی مثبت به پزشکی پیشگیری و اجتماعی روی آورده اند. زیرا بخش بزرگی از بیماری ها خواه واگیر یا غیر واگیر ، آسیب های وارده ناگهانی و ناخواسته و حتی آسیب های اجتماعی را می توان پیشگیری نمود ولی دشواری های عمده بهداشتی در کشورهای رو به پیشرفت که بار سنگینی بر دوش مردم و دولت های این کشورها گذاشته بیشتر ناشی از عوامل بیماری زایی است که به وضعیت بهداشت محیط و شاخص های بهداشتی مربوط به آن به ویژه در جامعه روستایی با همه دشواری های اقلیمی ، ناداری، مناسب نبودن وضع تغذیه و سایر مشکلات بستگی دارد. پس می توان کنترل محیط زیست که در واقع عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت جسمی و روانی و اجتماعی انسان تاثیر دارند یا خواهند داشت را از معیارهای مهم سلامت محیط دانست از طرفی می توان بالا بودن سطح سواد، محیط زیست سالم، اجتماع سالم، دانش و علم و آگاهی و فرهنگ و مسئولیت پذیری در قبال وضعیت بهداشت را از ویژگی های مهم در به وجود اوردن یک جامعه ، شهر و بالاخص روستای سالم ذکر کرد. از مهمترین شاخص های بهداشت محیط می توان به داشتن آب سالم، وضعیت سیستم دفع بهداشتی فاضلاب خانگی ، برخورداری از مزایای توالت بهداشتی در منزل، سیستم گرمایشی و نوع منبع سوختگی آن، حفظ و نگهداری بهداشت فردی و عمومی اشاره کرد با توجه به اینکه خانوارهای عشایری عموما در نقاط دورافتاده ، پراکنده بوده و به اقتضای زندگی خاص ایلی و کوچ روی در ایامی از سال به واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی دسترسی ندارند و در نتیجه از مراقبت های بهداشتی درمانی مستمر و ممتد بی بهره اند به نظر می رسد که شاخص های بهداشتی این جامعه به ویژه شاخص های مربوط به وضعیت بهداشت محیط تفاوت چشمگیری با شاخص های استانی و کشوری داشته باشد. مطالعه حاضر نتیجه بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط خانوارهای عشایر قشلاقی استان اردبیل می باشد که از این نظر مطالعه مشابهی در سطح استان انجام نشده است و ارزیابی شاخص های بدست امده با سایر جوامع بالاخص جمعیت ثابت به منظور سنجش وضعیت موجود برای ارائه راهکارهای مناسب و مداخلات بهداشتی و بهبود این شاخص ها تا بدین ترتیب گامی در جهت حفظ و اعتلای سیمای سلامت این قشر زحمتکش جامعه برداشته شود.