سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا جوهری – دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
سقراط فقیه زاده – دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نادر فلاح – دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

برقراری یک محیط بهداشتی و سالم علاوه بر تامین سلامت دانش آموزان می تواند به عنوان الگوی مناسبی جهت آموزش دانش آموزان باشد. در این بررسی ۱۰۱ مدرسه از مدارس منتخب مناطق نوزده گانه تهران که براساس روشهای آماری انتخاب شده بودند، مورد بازدید قرار گرفتند . محقق و کارشناسان پس از بازدید به تکمیل فرم اطلاعاتی مربوطه از طریق مشاهده پرداختند پس از تکمیل فرم اطلاعاتی وضعیت سرویسهای بهداشتی از طریق امتیازات حاصله مشخص گردید. با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی وضعیت کلی سرویسهای بهداشتی در مدارس منتخب تعیین و رابطه آن با مناطق، نوع مدرسه، نوع مالکیت، نوع ساختمان و حضور مراقب بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت در پایان مشخص گردید که وضعیت کلی سرویسهای بهداشتی مدارس وضعیت مناسبی نیست و برخی عوامل مانند منطقه، نوع مالکیت، نوع ساختمان و وجود مراقب بهداشت بر حسب مورد در ایجاد چنین شرایطی دخالت دارند و لازم است جهت بهبود شرایط فعلی به نظارت مداوم و اصلاح وضعیت از طریق نظارت و بازدید مداوم، ساخت مدارس براساس موازین صحیح، جلب مشارکت مردمی، آموزش دانش آموزان و اولیاء مدارس پرداخت.