سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سهرابی – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ادریس بذرافشان – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
راحله واحدی – راهنما معلم شهری آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان

چکیده:

با توجه به اینکه وضعیت سرویسهای بهداشتی در مدارس ابتدایی اثر مستقیمی در انتقال بیماری های واگیر دارد و بدون توجه به محیط فیزیکی مناسب، پیشرفت برنامه های آموزشی در مدارس امری مشکل می باشد لازم است سرویسهای بهداشتی و آبخوری در مدارس به تعداد کافی و بهداشتی موجود باشند تا زمینه آرامش دانش آموزان در مدرسه فراهم آید و از ابتلا به بیماری جلوگیری گردد. در این زمینه حائز اهمیت در سطح شهر زاهدان به طریق سرشماری تحقیقی انجام گردید که طی آن وضعیت سرویسهای بهداشتی و آبخوری کلیه مدارس ابتدایی شهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام این تحقیق فرم اطلاعاتی و چک لیست مربوط که روایی آن قبلا انجام شده است ازطریق مشاهده مستقیم و مصاحبه و اندازه گیری دقیق تکمیل و جمع اوری گردیدند و سپس با استناد از نرم افزار SPSS شاخصهای سرویسهای بهداشتی مدارس توصیف و تحلیل قرار گرفتند.