سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا جوهری – عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده:

کودکان از زمانیکه قدم به مدرسه می گذارند قسمت مهمی از سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه سپری می کنند یک محیط سالم علاوه تامین سلامت دانش آموزان می تواند بعنوان الگوی مناسبی جهت زندگی آنان قرار گیرد هم اکنون حدود ۱۸ میلیون دانش آموز در کل مدارس کشور با تحصیل مشغول هستند که از این تعداد حدود ۷% در مدارس ابتدایی شهر تهران تحصیل می کنند.با انجام این پژوهش درصدد بودیم وضعیت محیطی موجود مدارس ابتدایی منتخب تهران را تعیین نموده است فاصله بین شرایط موجود و شرایط مطلوب مشخص شود به همین منظور اقدام به انجام یک مطالعه توصیفی در زمینه محیط مدارس (محیط اطراف مدرسه، وضعیت ایمنی، کلاسها، سرویسهای بهداشتی،بوفه و غذا خوری نمودیم.در ابتدا اقدام به تهیه یک چک لیست شد و مناطق منتخب را از مناطق نوزده گانه موجود در آموزش و پرورش به روش تصادفی انتخاب نمودیم و با روش تصادفی سیستماتیک متناسب با حجم جامعه نمونه های مورد نظر از هر منطقه تعیین گردید پس از هماهنگیهای لازم مرحله مطالعه آزمایشی طرح در ۱۰ مدرسه از مدارس شش گانه منطقه توسط محقق از طریق روش مشاهده و مصاحبه با مسئولین و اندازه گیری انجام گردید و اطلاعات این مرحله استخراج حجم واقعی نمونه تعیین شد.پس از مرحله فوق تعدادی از مدارس توسط محقق و تعدادی نیز از طریق کارشناسان آموزش دیده مود بازدید قرار گرفت. این کارشناسان قبلا به همراه محقق جهت رفع ابهام چک لیست تعدادی نمونه را بازدید کرده بودند. ۱۰۱ مدرسه از مناطق ۴ ، ۸ ، ۹، ۱۲ ، ۱۶ و ۱۹ انتخاب و بازدید گردید که ۴۸/۵ درصد مدارس دخترانه و ۵۱/۵ درصد مدارس پسرانه بودند از بین این تعداد مدارس ۶۳ درصد مدارس دارای دو شیفت بودند و عملاً ۱۶۵ مدرسه بازدید شد و ۶۴ درصد این مدارس بیش از ۲ سال قدمت داشتند. همچنین ۶۶ درصد مدارس دولتی و ۲۰ درصد استیجاری بوده اند که خود مشکلاتی را بوجود می آوردند.سایر بررسیهای انجام شده شامل بررسی در مورد محل مدرسه، وضعیت ایمنی، کلاسها، سرویسهای بهداشتی بوفه و غذاخوری بوده است که اطلاعات به صورت کامل در متن مقاله آمده است.