سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حسینی – کارشناس بهداشت محیط استان سیستان و بلوچستان
ادریس بذرافشان – استادیار عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
محمد رضا مرادی – کارشناس بهداشت محیط استان سیستان و بلوچستان
احمدعلی کول – کارشناس بهداشت محیط استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

در مدرسه سالم، فرصت و زمینه اقدام هایی برای پرورش و رشد بدنی، ذهنی، اخلاقی، اجتماعی و علمی دانش آموزان فراهم است و از بروز هرگونه حادثه ای که احتمال م یرود در آموزش و پرورش سالم کودکان اختلال ایجاد کند، پیشگیری می شود. در بررسی بعمل آمده که توسط پرسشنامه از طریق کاردانهای بهداشتی در مدرسه شهری و روستایی با ۱۲۴۱۸ دانش آموز در شهرستان خاش تکمیل گردید، موارد ذیل بدست آمد: از مدرسه تحت پوشش ۱۵۷ مدرسه دولتی (۷۳%) ، مدرسه روستایی و ۱۷ مدرسه شهری بودند. ۱۵۹ مدرسه ابتدایی، ۳۲ مدرسه راهنمایی و ۹ مدرسه دبیرستان بوده و ۴ مدرسه، ابتدایی و راهنمایی و ۵ مدرسه، راهنمایی و دبیرستان و یک مدرسه پیش دبستانی بودند. ۹۶ مدرسه قدیمی و ۶۴ مدرسه نوساز و ۱۷ مدرسه مقاوم سازی نیز شده بود و ۴۰ مدرسه، چادر ویا خشت وگل بودند. در ۶۵/۴% مدارس، مساحت زمین مدرسه متناسب با تعداد دانش آموزان بودند.در ۴۹/۵% مدارس، فضای کلاس برای هر دانش آموز حداقل ۱/۲۵ متر مربع بود. ۳۵% مدارس دارای سیستم تهویه مناسب و مطبوع برای کلاسها بودند. سقف ۴۵/۳% کلاسهای مدارس صاف و بدون درز و به رنگ روشن بودند. در ۴۷/۲% مدارس، کف کلاسها و راهروها، مقاوم، مسطح، قابل شستشو بودند. در ۳۴/۸% مدارس، دیوارهای کلاس کاملا خشک و بدون درز و صاف و حداقل تا ارتفاع پنجره از سنگ استفاده شده بود. توالتهای ۲۷/۶% مدارس دارای شرایط بهداشتی بودند. فاضلاب ۲۲/۴% مدارس به روش بهداشتی دفع می شدند. در ۴۹/۵% مدارس، نور کلاسها طبیعی بودند. در ۱۴% مدارس تعداد دستشوئیها و در ۳۲/۲% مدارس، تعداد توالتها و در ۱۶/۸% مدارس، تعداد آبخوریها متناسب با تعداد دانش آموزان بودند. تنها ۹/۸% دستشویی مدارس مجهز به سیستم لوله کشی صابون مایع بودند. ۱۹/۲ % مدارس دارای وسایل اطفاء حریق به تعداد کافی و درمکان مناسب وجود داشتند. در ۴۷/۲% مدارس، زباله به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می شدند. ۳۲/۲ % مدارس مجهز به لوله کشی آب و ۴۶/۳% مدارس دارای کلید وپریزهای سالم و دارای حفاظ بودند. با توجه به نتایج بدست آمده و شیوع بیماریهای روده ای در استان و پائین بودن درصد خانوارهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم نسبت به دیگر نقاط کشور به نظر می رسد اولویت رفع نواقص در مدارس مبحث احداث توالت بهداشتی و تهیه آب آشامیدنی سالم باشد