سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حیدر مسکراف – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بهزاد فرهادی فر – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

چکیده:

افزایش متوسط طول عمر به همراه صنعتی شدن جوامع و شهر نشینی انسانها جمعیت سالخوردگان ایران را به حدود ۳/۵ میلیون می رساند. تبدیل وضعیت معیشت زندگی و مد نظر قرار گرفتن عوامل مادی جای کمتری را برای سالمندان در خانواده بوجود می آورد و لذا احداث خانه های سالمندان را امری بدیهی می سازد. بهداشت محیط خانه های سالمندان برای نیل به محیط مناسبی برای این قشر آسیب پذیر از ملزومانی است که رعایت آن باعث سازگاری سالمندان با این سراها خواهد بود.بررسی وضعیت بهداشت محیط چهار مرکز نگهداری شبانه روزی زنان و مردان(هرکدام دو باب) مراکز شهید یاری و مهروزان و شهید اسماعیلی و قلعه جوق هرسین با هماهنگی مسئولین سازمان بهزیستی توسط پرسشنامه و تطابق یافته ها با آئینامه های موجود انجام گردید بررسی عام عوامل بهداشت محیط در هر یک از مراکز نگهداری یاد شده با مشاهده حضوری در سه مبحث ۱) حفاظت و ایمنی۲) بهداشت محیط۳) رفاه مراقبت در مراکز یاد شده بعمل آمده است در بررسی رعایت مجموعه عوامل حفاظت و ایمنی مراکز نگهداری مردان و زنان از مجموع ۱۲ عامل مثبت و برای مردان هشت عامل مثبت و برای زنان شش عامل مثبت بدست آمده است. رعایت عوامل بهداشتی از شانزده عامل مثبت در مراکز زنان ۱۵ عامل مثبت و در مراکز مردان ۱۳ عامل مثبت است از ۱۴ عامل مثبت رفاهی و مراقبتی مورد بررسی برای مراکز زنان شش عامل مثبت بدست آمده است.نگهداری و مراقبت از سالمندان و رعایت بهداشت محیطی و فردی و رفع نیازهای روحی و روانی سالمندان اثرات بسیار گوارا و سازگار رفتاری را در پی خواهد داشت کمبود مراقبین و عدم رعایت برخی از ضوابط بهداشتی در ۴۰ درصد از سراهای مورد بررسی پیامدهای ناخوشایندی را خواهد داشت.