سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رضائی مفرد – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسن الماسی – اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

مسجد خانه خداست و مسلمانان در این محل به عبادت می پردازند و نفس خود را تزکبه می دهند. باتوجه به اینکه مسلمانان برای این مکان مقدس احترام قائلند لذا وضعیت بهداشت آن حائز اهمیت است به همین دلیل وضعیت بهداشتی این مکان مقدس در شهر کاشان در سال ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت . این مطالعه به روش توصیفی وبا تکمیل کردن پرسشنامه مساجد شهر کاشان در ۷۱ مسجد انجام شد. تحقیق روی ۷۱ مسجد انجام گرفت و نشان داد که از نظر بهداشت فردی ۸۸/۵% مساجد متغییرهای مورد بررسی را ندارند ، ۱۱ درصد مطلوب و ۰/۵ درصد نامطاوبند. از نظر وسائل و ابزار کار ۱۶ درصد مساجد متغییرهای مورد بررسی را ندارند ۴۷/۱ درصد مطلوب ، ۳۰ درصد متوسط و ۶/۹ درصد نامطلوبند . از لحاظ ساختاری ۱۴/۱ درصد مساجد متغیرهای مورد بررسی را ندارند. ۴۰/۱ درصد مطلوب ، ۲۷ درصد متوسط و ۱۸/۸ درصد نامطلوبند. از لحاظ شاخصهای متفرقه ۶۸/۳ درصد از مساجد متغییرهای مورد بررسی را ندارند ، ۱۸/۳ درصد مطلوب و ۱۳/۴ درصد نامطلوبند . با عنایت به اینکه اینگونه اماکن سنگر دفاع از حریم دین مقدس اسلام است و باید خود نمونه ای از بکارگیری علمی آموزشهای اسلامی باشد بایستی از نظر بهداشتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و از طریق مشارکت فعال روحانیون و ائمه جماعات مساجد و حلب مشارکتهای مردمی و با هماهنگی مراکز بهداشت شهرستانها نسبت به بهبودی و تکامل ُآن اقدام نمود.