سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی خمیرچی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار
مریم رباط جزی – دانشجوی دوره کاردانی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

لزوم توجه به نان به عنوان ماده با ارزش غذایی بر همگان روشن و امری مهم است خصوصا در خانواده های کم در آمد که قدرت خرید کماست و نان غذای اصلی را تشکیل می دهد. لذا بررسی مشکلات بهداشتی در رابطه با نان و وضعیت نانوایی ها کاری مهم و مفید است. که در این تححقیق وضعیت بهداست محیط نانوایی های شهر سبزواز از نظر ( بهداشت فردی ، ساختمان ، لوازم کار )بررسی شده که اطلاعا ت هر نانوایی در داخل یک پرسشنامه ثبت شده است پرسشنامه ها شامل ۲۶ سئوال بوده که به هر جواب صحیح یک امتیاز تعلق گرفته لذا دامنه تغییرات نمره بین ۰ تا ۲۶ خواهدبود تعدادکل نانوایی ها ۱۴۵ می باشد که بر اساس تقسیمات مراکز بهداشتی درمانی شهری در ۶ منطقه ( منطقه ۱ – دکتر غنی ، ۲- شهید الداغی ، ۳ – میدان دانشگاه آزاد ، ۴ – همت آباد ، ۵ – آل احمد ، ۶ – توحید شهر ) تقسیم شده اند که پس لز جمع آوری اطلاعات و ورود آنها به نرم افزار SPSS با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بررسی آنها پرداخته شد . مشاهدات ما نشان می دهد که منطقه ۲ با تعداد ۳۳ نانوایی و کسب متوسط نمره ۲۱/۷۰ از ۲۶ بهتیرین وضعیت بهداشتی را به خود اختصاص داده است . در حالی منطقه ۴ با کسب متوسط – ۱۹/۷ امتیاز از ۲۶ امتیاز ممکن پائین ترین وضعیت بهداشتی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر متوسط نمره بدست آمده توسط نانوایی های سبزوار ۲۰/۵۳ بوده است که نشان دهنده سطح بهداشتی بسیار خوب در نانوایی های سطح شهر است که لازم است به نقش مثبت و همکاری خوب متصدیان نانوای و اتحادیه این صنف و پیگیریهای کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت در امر بازدید اشاره کرد.