سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول پرتوی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فلاح حیدرماه – کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفها
محمدجواد محمدی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین صفاری – کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

نان به عنوان مهمترین ماده در رژیم غذایی ایرانیان و بسیاری از ملتهای جهان ، بویژه خانوارهای کم در آمد و پرجمعیت می باشد. همچنین ارزانترین محصول در سبد غذایی روزانه مردم است. انواع غذاها در الگوی تغذیه سنتی به گونه ای پخت و آماده می شوند کهاغلب می بایست همراه نان مصرف شوند. به این ترتیب بخش عمده ای از انرژی ، پروتئین و قسمتی از ویتامینهای گروه B , عناصر فلزی نظیر کلسیم و آهن این جوامع از طریق نان تأمین می گردد. بنابراین ، به دلیل اهمیت و نقش موثر این ماده غذایی در سلامت جامعه، تحقیق و برنامه ریزی در راستای بهبود کیفیت نان ضروری به نظر می رسد . مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نانواییهای شهر اصفهان و ارائه راهکارهای لازم و عملی به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات آنها انجام شده است. روش تحقیق در این بررسی به صورت مقطعی انجام و تعداد ۱۰۰ واحد نانوائی در ۱۰ منطقه از شهر اصفهان به صورت راندوم انتخاب گردید و طی ۳ دور نمونه برداری در ماههای تیر ،مرداد،و شهریور ۸۵ ، نمونه ها از نظر pH و مصرف جوش شیرین ، میزان خمیر در نان تولیدی، سطح آموزش و وضعیت بهداشتی این واحد ها بر اساس ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .