سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یاشار سعیدیان – کارشناس آبیاری آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح آجی چای
هادی انصارین – کارشناس عمران آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح آجی چای

چکیده:

بهرهبرداری و نگهداری بهینه از طرحهای شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سدها که با سرمایهگذاریهای کلان احداث میگردند یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه دستاندرکاران صنعت آب کشور بوده و خواهد بود . شبکه آبیاری و زهکشی مغان بعنوان یکی از بزرگترین و قدیمیترین شبکههای آبیاری و زهکشی کشور، با بیش از ٣٠ سال سابقه بهرهبرداری، همچنان دچار مسائل و مشکلاتی از نظر بهرهبرداری و نگهداری است که در مقاله حاضر، با معرفی شبکه و شرکت بهرهبرداری از شبکه آبیاری و زهکشی مغان و ارائه روش کلی تامین، انتقال و توزیع آب در شبکه و
روش انجام تعمیرات در آن، سعی گردیده است مسائل و مشکلات بهرهبرداری از دو دیدگاه سازهی شبکه و شرکت بهرهبرداری مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت بهرهبرداری از آن ارائه گردیده است .