سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر مبارک – کارشناس ارشد ،علوم اقتصادی،پژوهشگر موسسه مطالعات وزارت بازرگانی

چکیده:

این مقاله بنا به اهمیت رو به رشد تجارت خدمات از جمله خدمات مالی و در راستای افزایش همگرایی های منطقه ای به برآورد میزان تجارت درون صنعتی در بخش خدمات مالی کشورهای عضو گروه دی هشت می پردازد. براساس یافته های این مقاله علی رغم مقدار بسیار بالای شاخص IIT ایران و بیشترین سهم در حجم تجارت درون صنعتی در بخش خدمات مالی در مقایسه با سایر کشورهای عضو گروه دی هشت، ایران دارای کمترین میزان تجارت جدید و نهایی درون صنعتی در این بخش- براساس شاخص MIIT در مقایسه با سایر کشورهای عضو این گروه می باشد و مقدار تغییر تجارت خدمات مالی در طی دوره مورد بررسی از نوع بین صنعتی بوده است.