سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید اسمعیل زاده – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی و سرپرست دفتر ارتباط با صنعت م
رضا دهنویه – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کارشناس دفتر ارتباط با صنعت مرکز
حسین ابراهیمی پور – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کارشناس دفتر ارتباط با صنعت مرکز

چکیده:

صنعت دارو جزء صنایع با تکنولوژی بالا محسوب می شود که نیازمند توجهزیاد در بخش تحقیق و توسعه است. به طور کلی فرایند هایی را که یک دارو باید از زمان ایجاد در یک آزمایشگاه تا انجام آزمایشات بالینی بر روی گروه های خاص، گرفتن مجوز و نهایتا برنامه ریزی برای بازاریابی طی نماید، آن را متفاوت از هر صنعت دیگری می نماید.
تقویت توان تحقیق و توسعه در این صنعت علاوه بر حفظ حیات بیماران، از نقطه نظر کنترل هزینه های ورود دارو نیز حیاتی می باشد. با توجه به این موضوع، تدوین استراتژی های مناسب تحقیق و توسعه در بخش داروی هر کشور اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مطالعه بر آن خواهیم بود تا به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه در داروهای زیستی چند کشور منتخب بپردازیم.
از آنجایی که مباحث مربوط به تحقیق و توسعه در بخش دارو زیر مجموعه ای از سیستم نوآوری داروهای زیستی کشورها می باشد، با بررسی مطالعات مربوط به سیستم نوآوری داروی کشورهای منتخب OECD شامل نروژ، آلمان، ژاپن، بدنبال عوامل اصلی سیستم R&D عمومی ملی، وضعیت سیستم تجارت ، همکاری های R&D، منابع انسانی، امور مالی، کارآفرینی، بازار ، سیاستگذاری تحقیق و توسعه و هماهنگی سازمان های مختلف و سیاستهای عمده حمایتی (حمایتی دانش پایه ای و تجاری سازی) در سیستم تحقیق و توسعه داروهای زیستی آنها خواهیم بود.