سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ، سعی بر آنست تا وضعیت تحقیقو توسعه درصنایع دریای کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، مشکلات فراروی این فعالیت ها در صنایع دریایی کشور تشریح شده و راهکارهای توجه و بهبود وضعیت فعالیت های تحقیق و توسعه ارائه گردند. همچنین برخی محورهای مهم و اولویت های اساسی در انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های دریایی تشریح می گردد.