سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مدح خوان – عضو هیئت علمی و قائم مقام پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا، دانشگاه
احمدرضا زمانی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مهم نسیت که ما در کجای جهان زندگی می کنیم، ولی در هیچ کجای جهان، زندگی بدون آب وجود ندارد. اگر دریا بیمار باشد ما آن را احساس می کنیم و اگر دریا بمیرد ما نیز نخواهیم ماند، آینده ما و وضعیت دریاها با هم یکی شده اند.
با این بیان کوتاه و ارتباط تنگاتنگ انسان و دریاها، بحث و توانائی های فنی در استفاده مطلب از این منبع عظیم مطرح گردیده و صنایع دریائی در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها دارای اهمیت ویژه ای می شوند.
کشور ما نیز با برخورداری از سواحل طولانی در جنوب و شمال، دارای پتانسیل بالقوه ای در استفاده مطلوب از این امکانات می باشد. امروزه با ارتقاء مستمر سطح فن آوری درصنایع دریایی از طریق فعالیتهای تحقیق و توسع در جهان و در مقابل سرمایه گذاری اندک کشور ما در این زمینه، عملا فاصله قابل توجه ای در این زمینه ایجاد گردیده است. کاهش این فاصله نیازمند یک عزم ملی و توجه جدی به این بخش بوده و برنامه ریزیهای اساسی را برای جبران این عقب ماندگی طلب می نماید.
این مقاله درجهت شناخت گسترده تر صنایع دریائی، به بررسی وضعیت کنونی و جهت گیی آتی این صنعت در جهان می پردازد. ارزیابی توانائیهای کشور و نقش مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها درصنایع دریائی بخش دیگری از مقاله حاضر است. همچنین روند فعالیتهای تحقیق و توسعه در صنایع دریایی مورد توجه قرار گرفته و به اهمفعالیتهای انجام شده در پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا پرداختهمی شود.