سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ملک رضا ملک پور – عضو کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق ایرانی اتاق بازرگانی بین الم

چکیده:

عمده مطالب که در این نوشتار بدان پرداخته می شود به شرح زیر است:
۱- ترانزیت کالا نوعی صادرات خدمات
۲- سهم حمل و نقل در تولید ناخالص ملی
۳- تعیین هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت کالا در سال ۱۳۷۸
۴- پیر بودن ناوگان جاده ای سهم ناچیز حمل و نقل ریلی در جابجایی کالا
۵- میزان ترانزیت کالا از مسیرهای مختلف دریایی – خشکی
۶- امارات متحده عربی استفاده کننده از منافع ترانزیت کالا از طریق بنادر
۷- امارت متحده عربی مقصدی واسطه ای برای ؟؟؟ ترانزیت مواد نفتی از ایران
۸- جایگزینی بینش «خدماتی» به جای «حاکمیت» در حمل و نقل و ترانزیت کالا
۹- نتیجه گیری ، اصلاح روش بندر داری