سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیتا آیتی – استادیار بخش مهندسی عمران گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگ
سمیرا فرتوس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ته

چکیده:

آب علاوه بر آنکه مایه حیات است عامل مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود. امروزه اهمیت آب در توسعه کشورها به حدی است که از آن بعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می شود. بحران اب مهمترین چالش جهانی قرن بیست ویکم می باشد وکشور ما ایران نیز در منطقه ای از دنیا واقع شده که متوسط بارش سالیانه آن کمتر از یک سوم منطقه بارش جهانی است و از این نظر کشوی خشک و کم آب محسوب می شود. در ایران اگرچه هم آبهای سطحی در تامین آب شهری وروستایی به مراتب کمتر از سفره های آب زیرزمینی است، اما هزینه های تامین آب از طریق تصفیهخانه ها به مراتب بیشتر از آبخوان ها است. ضمن آن که باگذشت زمان و با تغییر نوع و میزان آلودگی منابع آب، لزوم سرمایه گذاری، بازنگری، اصلاح و توسعه تصفیه خانه های موجود امری اجتناب ناپذیر می نماید. در این تحقیق سعی شده با تکیه بر آمارهای اخذ شده از سازمان آب و فاضلاب کشور و آبفای استان تهران وضعیت تصفیه آب در شهرهای مختلف ایران از لحاظ ویژگی تصفیه خانه ها، فرایندهای انجام شده و منبع آبگیری طبقه بندی شود که در برخی موارد کارایی روشهای مورد استفاده در تصفیه خانه ، مورد بررسی قرار گرفته و در موارد خاص پیشنهادات لازم جهت بهبود عملکرد، با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه ارائه گردیده است.