سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن احمدی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
شیما لیاقتی – کارشناس بهداشت حرفه ای

چکیده:

شاغلین در محیط های کار درمعرض انواع عوامل مخاطره انداز سلامتی هستند ، سیلیس یکی از مهمترین ذرات می باشد به نحوی که این آلاینده ذره ای جز خطرناکترین آلاینده های هوای استنشاقی می باشد و این ماده عامل ایجاد بیماری سیلیکوزیس می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه وضعیت سیستم تهویه ومقدارغلظت ذرات در هوای استنشاقی کارگران کارگاههای سنگ کوبی می باشد. در این مطالعه ۳۲ کارگاه سنگ کوبی مورد بررسی قرار گرفته است که بالغ بر ۳۵۰ نفر کارگر مشغول کار می باشند. از چک لیست که حاوی مشخصات اجزاء سیستم تهویه صنعتیاز نظر ساختاری وعملکرد ظاهریبود استفاده شد و برای تعیین میزان غلظت کلی ذرات گردوغبار در هوای استنشاقی کارگران در هر یک از کارگاهها از یک پمپ نمونه برداری فردی مدل SKC30 – ۲۲۴ با رعایت اصول کالیبراسیون در تمام مراحل اندازه گیری استفاده گردید. نتایج اولیه حاصل از این مطالعه نشان داد کلیه کارگاهها سنگ کوبی سیستم تهویه صنعتی ناقص دارند و پس از انجام تغییرات در سیستم هاتهویه مقدار انتشار گردو غبار تا حد مجاز کنتر ل گردید.