سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان در تهران
بهرامی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت همدان و رئیس گروه بهداشت حرفه‌ای
بهزاد فولادی دهقی – دانش کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان در تهران
لیلا ابراهیمی قوام آبادی – واژه کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای دانشگاه و پزشکی همدان تهران

چکیده:

در این مطالعه ۲۵ کارگاه سنگ بری و سنگ کوبی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که جهت تعیین وضعیت سیستم تهویه و نوع آن از چک لیست تهیه شده در این زمینه استفاده گردید و ثقفی برای تعیین میزان غلظت ذرات سیلیس در هوای سه شاکی کارگر آن در هر یک کارگاه‌ها مطابق با دستورالعمل NIOSH وزیر امور نمونه‌برداری فردی با دبی Lit/Min2 پیتر از جنس PVC و یک مینی سیکلون SKC با رعایت اصول کالیبراسیون در تمام مراحل اندازه‌گیری استفاده گردید. جهت آنالیز اطلاعات حاصل از نرم‌افزار آماری SPSS و جهت نشان دادن تفاوت غلظت ذرات سیلیس در هوای استنشاق در کارگاه‌ها دارای سیستم تهویه و بدون سیستم تهویه از آزمون کروسکال – والیس و جهت تعیین میزان غلظت سیلیس و هوای سر شادی به حد استاندارد از آزمون T عده. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کل کارگاه‌های مورد بررسی ۴۰ اثر در این سیستم تهویه و ۶۰% فاقد سیستم تهویه می‌باشند که در بین ۲۰ واحد دارای سیستم تهویه ۴۰%، ۵۰ واحد دارای سیستم تهویه عمومی، سه ماه دارای سیستم تهویه موزه‌ای و دو واحد دارای سیستم تهویه موضعی و عمومی بوده است . در بین کارگاه‌های دارای سیستم تهویه و کارگاه‌های فاقد سیستم تهویه تفاوت معنی داری در میزان غلظت ذرات سیلیس در هوای سه شب دیده نشد. و همچنین اندازه‌گیری میزان غلظت ذرات سیلیس و هوای سه شاکی در تمام کارگاه‌ها بالاتر از حد مجاز و یا شده توسط استانداردهای NIOSH,OSHA,ACGIH . با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مشخص گردید که سیستم‌های تهویه موجب علت نقص در طراحی و نگهداری این سیستم‌ها از کارهای مناسب برخوردار نمی‌باشد. بنابراین سیستم‌ها اثر چندانی در پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها به محیط ندارند از طرفی با توجه به ماهیت و نوع پروسه کاری (سنتی) انتشار ذرات جزء لاینفک در این دوره کارگاه می‌باشد که این امر نیاز به طراحی و نصب سیستم‌های تهویه متناسب با فرایند کار را بیشتر نمایان می‌سازد.