سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرجان سمائی – کارشناس ارشد زراعت و همتراز هیأت علمی دفتر سبزی و صیفی، وزارت جهاد کشاو

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت تولید محصولات زراعی ارگانیک در کشور، مشکلات و ارائه راهکارها، در سال ۱۳۸۴ اقدام به جمع آوری اطلاعات ، شناسائی تولیدکنندگان و بررسی مشکلات و راهکارها به وسیله مکاتبه با دانشگاهها ، سازمانها، مراکز و مؤسسات دولتی و خصوصی مرتبط گردید . براساس اطلاعات دریافتی، ۵۴ هکتار زمین زراعی و ۳۵۰۰ مترمربع گلخانه در حوزه تولید محصولات زراعی برای تولید محصولات زراعی ارگانیک اختصاص یافته بود . عدم تفاوت قیمت بین محصولات ارگانیک وغیر ارگانیک، کاهش عملکرد محصولات به دلیل عدم مصرف کودهای شیمیایی و سایر مواد مؤثر در افزایش عملکرد،کاهش استقبال کشاورزان، بروز مشکلات مربوط به بیماری، حشرات و علفهای هرز درسالهای اولیه کشت ارگانیک، دسترسی راحت کشاورزان به سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی مهمترین مشکلات مربوط به تولیدکنندگان در این راستا میباشد . از مشکلات مصرف کنندگان در این رابطه می توان به عدم آشنائی مصرف کنندگان با محصولات ارگانیک، عدم اطمینان مصرف کنندگان از ارگانیک بودن محصولات و نداشتن شناسنامه محصول ،عدم آگاهی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی از خطرات ناشی از مصرف محصولات با باقیمانده سموم و کودهای شیمیائی در سلامت آنها اشاره کرد . راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات مزبور شامل نظارت بر تولید در مزارع ،انبار و میادین توسط وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر بسته بندی و فروشگاهها توسط مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی و مطالعه وضعیت منابع آبی موجود، حفظ منابع آبی سالم و جلوگیری از آلوده شدن آنها و تأمین آب سالم برای مصرف کنندگان، افزایش قیمت محصولاتارگانیک و پیشتیبانی ازهزینههای تولیدکنندگان محصولات ارگانیک، شناسنامهدارکردن محصولات ارگانیک، ترویج فرهنگ توزیع و مصرف محصولات ارگانیک،کنترل مکانیکی علف هرز، انجام مطالعات مربوط به چگونگی فراهم نمودن شرایط حذف کامل یارانه های متعلق به سموم و کودهای شیمیائی ، با هدف کاهش هزینه های دولت ، حفظ محیط زیست ، گرایش به توسعه کشاورزی پایدار، اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در خصوص خطرات ناشی از مصرف محصولات با باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در سلامت آنها، آموزش کشاورزان در تولید محصولات ارگانیک، شناسائی مناطق بکر و تولید محصولات زراعی ارگانیک درآنها، تدوین برنامه های مدون دراز مدت درموضوع فوق میباشد .