سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حشمت اله خسروی نیا – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی میزان تولید بالقوه، تولید بالفعل و تولید قابل جمع آوری ( جهت کاربری صنعتی ) ۸ محصول غیر اصلی گوسفند و بز شامل استخوان و غضروف، خون، شاخ، سم، پشم، کرک ، مو و
پوست در استان لرستان مطالعه ای با به کار گیری تلفیقی از روش های مشاهده ای، اندازه گیری مستقیم ومصاحبه انجام گرفت . سالانه ۱۵-۱۰ درصد جمعیت گوسفند و بز استان لرستان در کشتار گاه ها و ۱۰ – ۵ درصد به طور غیر مجاز در منازل کشتار می شود. مازاد تولید سالانه دام عمدتا بطور غیر قانونی وحدود ۲- ۱ درصد با مجوز رسمی از استان خارج می گردد. پتانسیل تولید محصولات ۸ گانه فوق در استان به ترتیب ،۱۷۴۳۲ ، ۷۷۶۰ ، ۳۵۱ ، ۴۲۸ ، ۵۹۸۲ ، ۵۳۴ ، ۷/۲ تن و ۵/۴ میلیون جلد است. از این مقادیر به دلیل عدم کشتار دام ماز اد در استان، سالانه به ترتیب فقط حدود۸/۵۱ ، ۸/۲۹ ، ۷/۳۱ ، ۸/۳۶ ، ۱۰۰ ، ۲۱/۲ ، مقداری ناچیز و غیر قابل بر آورد و ۸۳/۳ مقداری ناچیز و غیر قابل بر آورد و تولید می گردد . لیکن به دلایل مختلف از جمله فقدان تجهیزات اولیه در کشتارگا ه ها، عدم وجود آگاهی از ارزش این محصولات، سیستم های پرورش و تجارت سنتی، مقادیر ۳/۵۲ ، ۶/۲۲ ، ۷/۳۱ ، ۸/۳۶ ، ۱۰۰ ، ۰ ، ۰ ، ۸۲/۵۹ درصد قابل جمع آوری جهت کاربری صنعتی است . برآوردهای حاصله نشان می دهد که در شرایط فعلی سرمایه گذاری برای احداث واحدهای مستقل فرآوری این مواد به استثنای پشم و پوست قابل توصیه نیست . با ایجاد کشتارگاه های صنعتی و صنایع بسته بندیمیتوان زمینه را برای کشتار بیشتر دام داخل استان فراهم نموده و ضمن ممانعت از هدر رفتن سرمایه های دام استان باعث اشتغال زایی و افزایش تولید قابل جمع آوری محصولات جانبی مذکور شد.