سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعلی کلیدری –
احمد محمدی –

چکیده:

بیماری بورس عفونی یا گامبورو نوعی بیماری ویروسی حاد است، که در اکثر نواحی جهان وجود دارد . یکی از راههای اساسی در پیشگیری از بیماری گامبورو واکسیناسیون می با شد از آنجا که واکسیناسیون با استفاده از واکسنهای زنده گامبورو با ایمنی مادری جوجه ها تداخل دارد، لذا در واکسیناسیون علیه گامبورو سنجش میزان آنتی بادی مادری جوجه هاو تعیین زمان واکسیناسیون بر اساس تیتر مادری از اهمیت زیادی بر خوردار است . دراین بررسی تعداد ۳۰ گله جوجه گوشتی ۱ تا ۵ روزه جهت ارزیابی میزان تیتر آنتی بادی مادری مورد آزمایش قرار گرفت . تیتر آنتی بادی جوجه ها با کیتهای مختلف الیزا نشان داد که بسته به سن گله مادر واکسنهای مورد استفاده در گله مادر جوجه ها دارای میزان متفاوتی آنتی بادی بودند بطوریکه ا ین میزان از متوسط ۲۷۶۶ تا ۱۰۶۱۵ متفاوت بود . بر اساس فرمول پیشنهادی کوون هاون در گله ای که تیترمادری آن ۲۷۶۶ می باشد در منطقه کم خطر سن اولین واکسیناسیون ۱۲ روز و در منطقه پرخطر ۱۱ روز بدست می آید در حالیکه در گله ای که دارای تیتر مادری ۱۰۶۱۵ میباشد سن اولین واکسیناسیون در منطقه کم خطر ۳۰ روزگی ودر منطقه پر خطر ۲۹ روزگی میباشد . این بررسی نشان می دهد که تفاوت تیتر آنتی بادی مادری جوجه ها آنقدر زیاد است که ارایه یک محدوده مشخص به عنوان Base line و زمان اولین واکسیناسیون مشکل می باشد . لذا برای تعیین زمان دقیق اولین واکسیناسیون در هر مورد باید از جوجه های گوشتی خون گیری به عمل آید وپس ازسنجش میزان آنتی بادی مادری باتوجه به خطربیماری و نوع کیت مورد استفاده برنامه واکسیناسیون راتنظیم کرد .