سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا حیدری – مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای و مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی و بهدا
مهری کبیری – کارشناس بهداشت محیط استان فارس

چکیده:

زباله کانون آلودگی به انواع میکروبها و محل پرورش مگس و حشرات دیگر و نیز جولانگاهی برای موش و بطور کلی عوامل بیماریزا و عامل جابجایی آلودگی ها و گسترش آنها است لذا یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه، دفع زباله و مواد زائد از راههای صحیح می باشد. در این طرح ۵۰ نقطه شهری استان فارس از نظر وضعیت جمع آوری حمل و دفع بهداشتی زباله های خانگی و تعیین وضعیت بهداشت فردی کارگران مورد بررسی قرار گرفت. و مشکلات عمده هر قسمت بطور مجزا بررسی شد و در هر مورد راه حل و کاهش مشکلات راهکارها و پیشنهادات لازم داده شده است. از جمله مشکلات بارز قسمت جمع آوری زباله، جمع آوری زباله خانگی و بیمارستان بصورت توام و وجود ماشین های جمع آوری غیربهداشتی می باشد و در قسمت بهداشت فردی کارگران، نبود مکانی بهداشتی جهت استحمام و استراحت کارگران و عدم انجام معاینات بدو استخدام بوده، در قسمت محل دفن، عدم وجود تجهیزات کافی و حصار مناسب و عدم کنترل شیرابه زباله ازجمله مشکلات دیده شده می باشد. به طور کلی با بررسی انجام شده استان از نظر حمل و دفع بهداشتی زباله در وضعیت نامطلوب بوده که با بکارگیری راهکارهایی باید به وضعیت بهتری دست پیدا کرد.