سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا رایگان شیرازی نژاد – مربی بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، آموزشکده ب
ارسلان جمشیدی – مربی بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، آموزشکده ب
حسین ماری اریاد – مربی بهداشت حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، آموزشکد
محمد فرارویی – کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، آم

چکیده:

در این پژوهش یک تصویر کلی از وضعیت جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل ، و دفع مواد زاید جامد، صنعتی شهر یاسوج ارائه می گردد. ۲۶/۹۲ درصد از واحدهای مورد تحقیق دولتی و بقیه توسط بخش خصوصی (۶۱/۵۴درصد) و نیمه خصوصی، (۱۱/۵۴درصد) اداره می شوند. میزان مواد زاید جامد در صنایع یاسوج با تهداد ۲۶ کارگاه و کارخانه، ۸۷۰۰۰ کیلوگرم در روز برآورد شده است.تقریباً در کلیه صنایع مورد مطالعه مواد زاید جامد بوسیله دست جمع آوری شده و مدت زمان نگهداری مواد زیاد جامد در جایگاههای موقت نگهداری زباله از یک شبانه روز تا یک سال متغیر است و حمل و نقل مواد زاید جامد به ترتیب فراوانی توسط کارگاه صنعتی، بخش خصوصی و شهرداری صورت می گیرد.۱۱ کارخانه اقدام به بازیافت مواد از زباله ها می نمایند که این مواد عبارتند از: پلاستیک و پلی اتیلن، مواد آلی گیاهی و حیوانی، فلزات و ضایعات ساختمانی.