سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالرضا کرباسی – دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
سید مسعود منوری – دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
ندا یوسفی – دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در شهر تهران روزانه حدود ۱۸۵۹۶ تن نخاله ساختمانی تولید می شود که کیفیتی ناهمگون و نامطلوب دارد. فن مدیریت مواد زائد جامد نیاز به آگاهی از چگونگی جمع آوری، بازیافت، دفع و همچنینشناخت ترکیبات نخاله های ساختمانی دارد. در این پژوهش طی طراحی پرسشنامه نظرسنجی از مسوولان شهرداری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، در رابطه بانحوه جمع آوری و بازیافت نخاله های ساختمانی انجام گرفته است. میزان خاک و نخاله دفع شده در تهران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ مجموعا ۱۹۸، ۱۰۲، ۹۷ تن برآورد می شود که مقدار نخاله های دفع شده در سال ۱۳۸۲ در گودهای اطراف تهران در حدود ۶۷۸۷۶۰۳ تن بوده است. میزان خاک و نخاله دفع شده در گود آبعلی در سال ۱۳۸۲، جمعا ۴۸۷۸۰۵۸ تن توسط ۵۳۱۹۰۰ سرویس خودرو بوده است که این رقم ۷۲% از کل آوارهای دفع شده در گودهای اطراف تهران را شامل می شود. طی بررسی های انجام گرفته میازن مواد بازیافتی به کل نخاله ها در گود آبعلی در سال ۱۳۸۲، ۴-۱۰ضربدر ۶۲/۱۱ درصد بوده است. در راستای توسعه پایدار شهری می توان از مواد بازیافتی در طراحی پارک ها، تسطیح شیب ها، محوطه سازی و راهسازی و… به عنوان مصالح پر کننده زهکش و زیرسازی استفاده نمود. در حال حاضر ذخیره سازی، جمع آوری و حمل این زائدات توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و نظارت و هدایت آن بر عهده ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران که یکی از واحدهای ستادی سازمان بازیافت است، انجام میپذیرد. ایجاد روشی سیستماتیک برای جمع آوری ، حمل، دفع و یازیافت خاک و نخاله در سطح شهر تهران گامی موثر در پیشبرد اهداف توسعه پایدار خواهد بود.