سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
قاسمعلی عمرانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

این پژوهش که بصورت پرسشنامه انجام گردیده در پی آن است که یک تصویر کلی از وضعیت جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع نهایی زباله در بیمارستانهای استان خوزستان ارائه نماید. ای مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی و بصورت پرسشنامه انجام شده است در پرسشنامه مزبور سوالاتی در زمینه تعداد تختهای موجود و اشغال شده بیمارستانی، تعداد تختهای عفونی، تعداد کارگران مسئول نظافت و جمع آوری گنجانیده شده بود. بقیه سوالات درباره نحوه مدیریت زباله در مراحل مختلف جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع در بیمارستانهای موردنظر بوده است.