سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن ممیزی – کارشناس بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتضی احمد آبادی – کارشناس بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
میرابوطالب کاظمی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، عضئ هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگ

چکیده:

در جریان خدمات مراقبت از تندرستی که به منظور کاهش مشکلات تندرستی مردم ئو از بین بردن خطرات بالقوه برای تندرستی انجام می گیرد، ناگزیر پسماندها تولید می شود که خود ممکن است برای تندرستی مردم زیان بار باشند.پسماندهای تولید شده در جریان فعالیت های مراقبت از تندرستی بیش از هر نوع پسماندهای دیگر خطر بالقوه ی ایجاد عفونت و جراحت دارند. بنابراین به کار گرفتن روشهای مطمئن و بی خطر در محل تولید این پسماند ها ضروری است. مدیریت عالی پسماند های مراقبت از تندرستی ( زباله های بیمارستانی) جزه اساسی و مهم حفاظت از محیط زیست بشمار میرود. جامعه مورد مطالعه بیمارستانهای شهرستان مشهد (۸ بیمارستان) بود و روش مورد مطالعه توصیفی – مقطعی ، که اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای بدست آمد.وزن کل زباله های ۷ بیمارستان مشهد ( قائم، امید،امداد، آریا، امام رضا(ع) ، هاشمی نژاد و موسی بن جعفر (ع) ۶۴۷۵ کیلو گرم است که به تفکیک بیمارستان قائم ۲۱۲۵، بیمارستانامید ۱۳۰ ، بیمارستان امداد ۷۰۰ ، بیمارستان آریا۱۰۰، بیمارستان امام رضا(ع) ۳۰۰۰، بیمارستان هاشمی نژاد ۳۰۰ ،بیمارستان موسی بن جعفر (ع)۱۲۰ کیلو گرم می باشد. وزن زباله های عفونی به ترتیب ۶۰۰، ۶۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰ ، ۱۰۰۰ ، ۹۵ ، ۶۰ بوده است. سرانه زباله عفونی به ترتیب ۷۵، ۰، ۵۵۵، ۰، ۳۲۷، ۰، ۲۱، ۰ برآورد شده است.