سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید ناظمی –
غلامعلی شریفی عرب –
علیرضا شیخ زاده –
فرشته شکری –

چکیده:

زباله های مراکز بهداشتی درمانی بخش مهمی از مواد زائد جامد شهری هر جامعه را تشکیل می دهند که ناشی از فعالیتهای پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و … در بیمارستانها و تمامی مراکز بهداشتی، درمانی و تحقیقاتی تولید می شوند. زباله های عفونی واحدهای بهداشتی درمانی شامل کلیه پارچه ها و البسه، آلوده به خون، گاز و پنبه مصرف شده برای پانسمان، نمونه های آزمایشاهی و محیطهای کشت، اقلام پلاستیکی مانند سوند، دستکش، سرنگها و فیلترهای دیالیز و … هستند که جمع آوری و تلنبار نمودن این زباله ها در محیطهای روباز و حمل و نقل آنها با وسایل عادی و دفع غیربهداشتی و کنترل نشده آنها امری کاملاً خطرناک است. هدف: مهمترین دلیل این که تاکنون هیچ راه حل اساسی برای مقابله با زباله های مراکز بهداشتی درمانی طراحی و اجرا نشده است به طوری که این موضوع به بحرانی ترین و جدی ترین مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در سطح شهرستان تبدیل شده است و امید است هر چه سریعتر این امر در سرلوحه برنامه های ضربتی دفع زباله های شهری قرار گیرد. روش کار: در تحقیق بعمل آمده وضعیت جمع آوری مواد زائد جامد واحدهای بهداشتی درمانی سطح شهر شاهرود از طریق پرسش گری و تکمیل فرم تنظیمی جهت ارزیابی وضعیت جمع آوری و دفع مواد زائد جامد مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در بررسی بعمل آمده در ۱۰ درمانگاه دولتی و خصوصی ۹۰% زباله های عفونی و ۲۰% زباله های خطرناک به طریقه غیر بهداشتی دفع می گردند. در ۵ آزمایشگاه تشخیص طبی ۱۰۰% زباله های عفونی و ۴۰% زباله های خطرناک به طریقه غیربهداشتی دفع می گردند. و در ۴ بیمارستان دولتی و خصوصی و مرکز بیماریهای خاص و پایگاه انتقال خون کلیه زباله های عفونی و خطرناک به طریقه بهداشتی دفع می گردند. در ۶ مرکز تزریقات و پانسمان ۱۰۰% زباله های عفونی و ۴۴% زباله های خطرناک به طریق غیربهداشتی دفع می گردند. در ۱۷۵ مطب پزشک، دندانپزشک و مامایی ۱۰۰% زباله های عفونی و ۸۵% زباله های خطرناک به طریقه غیربهداشتی دفع می گردد و در ۸ مرکز بهداشتی درمانی شهری ۱۰۰% زباله های عفونی و ۰% زباله های خطرناک به طریقه غیربهداشتی دفع می گردد. نتیجه گیری و پیشنهاد: با عنایت به اینکه در حال حاضر قسمت اعظم زباله ای مراکز بهداشتی درمانی در شهر شاهرود با وضعیت نامطلوب جمع آوری و دفع می گردد، همچنین با توجه به مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی دفع بهداشتی این زباله ها، پیشنهاد می گردد با افزایش آگاهی و دانش بهداشتی شهروندان محترم در خصوص ضرورت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های عفونی از طریق رسانه های عمومی، نشریات آموزشی و … در جهت ارتقاء سطح سلامت عمومی شهروندان گام برداریم. همچنین استفاده از کیسه های پلاستیکی مخصوص با رنگ زرد منقوش به علامت مخصوص زباله های عفونی خ طرناک در مبداء تولید ، تحویل زباله در زمان مقرر، استفاده از وسایل نقلیه مخصوص جهت جمع آوری زباله های عفونی، مدیریت صحیح، تعلیم و تربیت کارگران و … همچنین پیش بینی مکان های مخصوص جهت نگهداری موقت زباله های بیمارستانی، اختصاص سازمان مناسب و کاررا جهت برنامهر یزی و ساماندهی از سوی شهرداری و در نهایت دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی از طریق بی خطر سازی زباله های بیمارستانی و یا سوزاندن توصیه می گردد.