سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن نانبخش – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- دانشکده بهداشت
علیرضا ساعی فر –
رضا پورعلی –
براتعلی رضاپور –

چکیده:

جمع آوری و دفع مواد زائد بیمارستانها به خاطر تمرکز کانونهای بیماری در این مراکز از اهمیت خاصی برخوردار است. مواد زائد بیمارستانی که از منابع مهم انتشار بیماریها بشمار می آید باید به نحوی جمع آوری و دفع شوند که سلامتی جامعه و کارگران جمع آوری کننده را به مخاطره نیانداخته و محیط زیست را نیز آلوده ننماید. در بررسی حاضر ۲۳ بیمارستان موجود در سطح استان آذربایجانغربی مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن تعیین وزن و حجم مواد زاید تولیدی که از ارکان یک سیستم مدیریت مواد زاید بشمار می آیند، با مشاهده و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه کاستی ها و موارد عدم رعایت موازین بهداشتی در جمع آوری و دفع مواد زاید مشخص، جمع آوری و ارائه گردیده است. میزان مواد زاید تولیدی به ازاء هر تخت ۰/۹۵ کیلوگرم در روز و نسب مواد زائد مسئله ساز به کل مواد ۰/۵۶ درصد برآورده شده است. وضعیت بهداشتی جمع آوری و دفع مواد زائد مطلوب نبوده و توام با اشکالات متعدد می باشد. توصیه می شود که مطالعات بیشتر در زمینه علل این اشکالات از جمله کمبود منابع اختصاصی، آگاهی ناکافی کارگران و عدم نظارت مستمر انجام گیرد.