سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفورا ربیع زاده – دانشگاه علوم پزشکی ایران
آزیتا سیروس – دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

مواد زاید شهری به عنوان یکی از منابع مهم آلاینده شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران محسوب می شود و فقدان مدیریت صحیح در جمع آوری و دفع بهداشتی آن می تواند در بروز بحران های محیط زیست شهری و انسانی نقش به سزایی داشته باشد ، بخش قابل توجهی از مواد زاید شهری را پسماندهای بیمارستانی که در زمره مواد زاید خطرناک می باشند ، تشکیل می دهند . روش مطالعه در این پژوهش توصیفی – مقطعی می باشد ، در این پژوهش پرسشنامه وضعیت جداسازی و جمع آوری پسماندهای بیمارستانی با مراجعه حضوری و بازدید از کلیه بخشها تکمیل گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجتمع آموزشی ، پژوهشی ، درمانی مورد مطالعه ، برای تفکیک پسماندهای بیمارستانی معمولی و عفونی از یکدیگر در کلیه قسمتها از سطل زباله زرد رنگ درب دار از جنس پلاستیک و همراه با کیسه زرد رنگ برای پسماندهای عفونی و از سطل زباله رنگ درب دار همراه با کیسه مشکی برای زباله های معمولی استفاده می شود. پسماندهای عفونی جمع آوری شده توسط کانتینرهای زرد رنگ چرخ دار و پسماندهای معمولی توسط کانتینرهای آبی رنگ چرخ دار به جایگاه نگهداری موقت پسماندها د رمحوطه مجتمع منتقل می شوند . در داخل این جایگاه که محصور و روبسته می باشد ، کانتینرهای فلزی بزرگ درب دار و چرخ دار به رنگ زرد مخصوص نگهداری پسماندهای عفونی و کانتینرهای آبی رنگ مخصوص پسماندهای معمولی وجود دارد که پسماندهای جمع آوری شده در این کانتینرها قرار داده می شوند . مورد مساله تفکیک اجسام نوک تیز و بسیار آلوده و از سطل های مخصوص جمع آوری اشیا نوک تیز (safety box ) در حجم های ۱/۵ و ۳ و ۷ و ۱۱ لیتر که به رنگ زرد و دارای بر چسب ویژه مواد زائد خطرناک می باشند ، استفاده می گردد . در کل می توان اظهار نمود که علی رغم تلاش های بسیار در خصوص تفکیک پسماندهای بیمارستانی به دلیل حمل و دفن پسماندها به صورت مخلوط ، انگیزه جداسازی برای افراد وجود ندارد.