سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ساناز لیتکوهی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
ساچلی لیتکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

مقاله ی حاضر به بررسی وضعیت حرفه ای معماران تازه فارغ التحصیل می پردازد و در صدد است با آگاهی از نظرات و دیدگاههای مسئولین شرکت های مشاور و پیمانکار دراین زمینه، فرایند آموزش معماری را از لحاظ کارایی آن در پرورش حرفه ای فارغ التحصیلان مورد بررسی قرار دهد متغیرهای بررسی شده دراین تحقیق شامل موارد زیر است گزینش فارغ التحصیلان خواستار کار ( در دو بخش نحوه ی گزینش و فاکتورهای مهم در گزینش ) مقایسه ی فارغ التحصیلان جدید با فارغ التحصیلان متقدم ( و نیز فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف با یکدیگر) راهکارهای احتمالی بهبود وضعیت موجود و نهایتا سهم هریک از فاکتورهای دانشگاه و حرفه در پرورش متخصصین معماری روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی ، به روش گروه های کانونی متخصصان بوده که روش دلفی نامیده می شود و درچهار مرحله به اجرا درآمده است نمونه ی تحقیق شامل ۴۷ متخصص امر ساخت و ساز بوده داده ها از طریق مصاحبه ی تحقیقی جمع آوری شده اند و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج مرحله نهایی دلفی نشان میدهد که داشتن تجربه و ارتباطات کاری در دوران دانشجویی یکی از مهمترین آیتمها در گزینش نیروهای جویای کار است از دیگر فاکتورهای موثر درجذب و پذیرش نیروی کار داشتن توانایی های حرفه ای فردی است که شامل توانایی بالای ارائه ی دستی و کامپیوتری می شود در مقابل فاکتورهایی مانند نمرات و وضعیت درسی دوران دانشجویی دراین نظر سنجی کم اهمیت تعریف شده اند.