سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید هاشم طباطبایی – بخش غیر لرزه ای- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

به منظور تعیین ساختمان های نفتی احتمالی، برآورد میزان ضخامت رسوبات، تعیین توده های نفوذی احتمالی در سنگ های رسوبی و همچنین به منظور یافتن گنبد های نمکی نفوذی ، برداشت های گرانی و مغناطیسی در منطقه ای به وسعت ٢٠٠٠ کیلومتر مربع و برای ٢٤٠٠ ایستگاه انجام شد . پس از تصحیحات لازم نقشه های آنومالی بوگر و شدت کل مغناطیسی تهیه و مورد تفسیر قرار گرفت . برای مدلسازی داده های گرانی منطقه از روش مدلسازی معکوس ٢ بعدی ، مدل ورقه ای استفاده شد . تعبیر و تفسیر کمی و کیفی و نتایج مدلسازی ، تاقدیسی را با روند شمال غرب – جنوب شرق که در روی نقشه باقی مانده گرانی با حرفA نشان داده شده، تعیین می نماید که از عمق تقریبی ٣ کیلومتر برخوردار است . تفسیر نقشه های مغناطیسی نیز عدم فعالیت های آذرین و ضخامت بالای رسوبگذاری را بیان می دارد . به ع لاوه اینکه احتمال نفوذ گنبد نمکی در محدوده مورد بررسی منتفی می گردد . البته به دلیل پیچیده گی منطقه از نظر زمین شناسی، تکتونیکی و حضور چشمه های نفتی، اهمیت مطالعات اکتشافی بعدی را در منطقه نمایان می سازد.