سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژده جامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، سازمان آب و برق خوزستان
کاظم حمادی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی، سازمان آب و برق خوزستان
سیدمحسن حسین زاده ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS ، سازمان آب و برق خوزستان
رامین علایی روزبهانی – کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی

چکیده:

تالاب هورالعظیم در جنوب غربی استان خوزستان در خروجی رودخانه کرخه قرار دارد. تصاویر ماهواره ی لندست در سالهای گذشته بیانگر کاهش شدت حساسیت مساحت این تالاب در ده های اخیر است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مساحت تالاب هورالعظیم در سال ۸۱ نسبت به سال ۱۳۷۰ به شدت کاهش داشته و از ۹۰۰ کیلومتر مربع در سال ۷۰ به حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع در سال ۸۱ رسیده است. دلیل کاهش سطح تالاب بیشتر به سال های خشک ۸۱-۱۳۷۷، آبگیری سد کرخه و بطور کمتری به توسعه درون حوضه ای و متدلوژی کاربر می گردد.