سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – شرکت آب و فاضلاب استان تهران- امور نظارت بر کیفیت آب و آزمایشگاهها
محسن احمدی – شرکت آب و فاضلاب استان تهران- امور نظارت بر کیفیت آب و آزمایشگاهها

چکیده:

یکی از مشکلات راهبری که در اغلب تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال ایجاد می شود؛ عدم ته نشینی مناسب لجن و فشردگی آن در حوض ته نشینی ثانویه می باشد، ته نشینی نامناسب لجن علاوه بر افت کیفیت پساب خروجی، باعث افزایش حجم لجن و در نتیجه افزایش هزینه های تصفیه لجن می شود. در این تحقیق که در صفیه خانه فاضلاب شهرک قدس انجام گردید، کیفیت و کمیت فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه، راندمان حوض ته نشینی اولیه در حذف (COD, BOD(5 و TSS فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه، علل ته نشینی نامناسب لجن و عدم فشردگی آن در حوض ته نشینی ثانویه و نیز کیفیت پساب خروجی و کارآیی تصفیه خانه به روش آزمایشگاهی بررسی شده است.