سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رسوبگذاری در مخازن سدها، پس از چند سال سبب پر شدن و از بین رفتن کارایی آنها می شود. این مساله به خصوص در کشور ما در قیاس با سایر کشورها چندین برابر است. همین مساله لزوم استفاده از روش های کاهش میزان رسوب ورودی به مخازنسدها را ضروری می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از نرم افزار HEC-6 به بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد کرخه و برخی پیش بینی ها در مورد وضعیت مخزن پرداخته شود. همچنین راندمان تله اندازی ، نرخ انتقال رسوبات و کاهش حجم مخزن به دو شکل کلی و بر حسب نوع رسوبات به همراه روابط ریاضی آنها آمده است.