سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عماد ملکی نیا – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مهدی صادقی – دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه است ضمن بررسی پیشینه نظری و عملی رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه ای متشکل از پنج مولفه اداب اجتماعی نوع دوستی، وجدان کاری همکاری و مشارکت وفاداری طراحی و ساخته شد و نمونه اماری ۱۱۰ نفر به آن پاسخ دادند با توجه به این موارد یافته های تحقیق با استفاده از روشهای مختلف امار توصیفی و استنباطی در قالب جواول تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است در پایان نیز با عنایت به نتایج ازمونهای اماری به جمع بندی موضوع پرداخته شده و نتیجه گیری صورت گرفته است.