سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد غفوری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردسی، مشهد
عفت یوسفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردسی، مشهد
حکیمه امانی پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردسی، مشهد

چکیده:

پروژه قطار شهری مشهد در یکی ازپر ترافیک ترین مسیرهای این شهر بطول ۱۸/۵ کیلومتر در حال اجرا می باشد . از این مسیر ۱۰/۲کیلومتر به صورت زیر زمینی با حفر تونل کم عمق و ۸/۳ کیلومتر به صورت مسطح اجرا خواهد شد . در این مقاله وضعیت زمین شناسی آبرفتهای مسیر قطار شهری در محدوده ای که به صورت زیر سطحی اجرا می شود مورد بررسی قرار می گیرد. جهت شناختوضعیت زمین شناسی و ژئوتکنیکی این قسمت تاکنون ۴۰ گمانه با عمق کلی ۷۱۹/۵ متر حفاری گردیده است. نتایج حاصل از حفاری ها و مشاهدات مستقیم در ترانشه بیانگر تغییرات زیاد در جنس و نوع آبرفتهاست. رسوبگذاری این آبرفتهای سیلابی از شمال غرب به طرف جنوب غرب در مسیر حرکت رودخانه کشف رود از یک روند کلی تبعیت نموده و اندازه ذرات رسوبات با تداخل لنزهای فراوان به صورت ندریجی کاسته شده است، این امر نشان دهنده رسوبگذاری این نهشته ها در یک بستر آشفته است به همین دلیل رسوبات کاملاً درشت دانه میدان آزادی در انتهای مسیر تونل به طرف جنوب شرق به رسوبات ریزدانه در ابتدای مسیر ختم می گردد که لنزهای زیادی آن را همراهی می نماید. نتایج مشان می دهد که ۴۰ درصد از نهشته های مسیر از آبرفتی درشت دانه با ذرات شن و ماسه درشت و ۶۰ دصد باقیمانده ازرسوبات ریزدانه رس، سیلت و ماسه ریز تشکیل شده است.