سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ناظمی – کارشناس ارشد مهندسی زمین شناسی، گرایش تکتونیک از سازمان و اکتشافات مع

چکیده:

مجموعه رسوبات زغالدار ناحیه پرورده واقع در جنوب شهرستان طبس شامل طبقاتی از شیل و ماسه سنگ با بین لایه هایی از سنگ آهکهای فسیلدار است که در زمان تریاس پسین تا ژوراسیک بر جای گذاشته شده اند. این نهشته ها بترتیب شامل سازندهای نایبند، قدیر، آب حاجی، بادامو، هجدک، پرورده و بغمشاه می باشند که عمده طبقات ضخیم و قابل استخراج زغالسنگ در بخش میانی سازند قدیر جای گرفته است. از نظر ساختمانی رخنمونهای یاد شده در بخش شمالی ناحیه محدود به گسل مهم رستم (از انشعابات گسل بزرگ نایبند) با امتداد شرقی- غربی می باشد که در فرادیواره خود ناقدیسهای بزرگی را بوجود آورده است. در بخشهای جنوبی تر ناحیه نیز گسلهایی همروند با گسل رستم رخنمونهای طبقات را بریده و جابجا کرده است. گسلهایی با روندها و جابجاییهای مختلف بصورت منظم یا پراکنده و نیز چینهای کوچک و بزرگ در کل ناحیه دیده می شود. تحلیلهای انجام شده برای ناحیه و بلوک طبس عملکرد دو سیستم تنش با راستای شرقی- غربی (تنش قدیمی) و راستای شمال شمالشرقی- جنوب جنوب غربی (تنش جدید) را در ایجاد سیماهای ساختاری ناحیه نشان داده است.