سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیکنام سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
داود درگاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی پورهاشمی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حشمت الله حیدری – اعضای هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

شناخت ویژگی های جنگلهای در حال بهره برداری می توان راهکار بسیار مهمی در جهت رفع موانع موجود باشد. شناخت ساختار جنگل های زاگرس به عنوان دومین اکوسیستم جنگلی طبیعی کشور با توجه به روند تخریب در آنها ضرورتی انکارناپذیر است. در همین راستا توده شاخه زاد واقع در سری دو حوزه آبخیز ثلاث باباجانی و روستای باباکوسه علیا مورد بررسی قرار گرفت. با برداشت ۴۲ قطعه نمونه ۱۶۰۰ مترمربعی جهت برداشت پارامترهای ساختاری درختان و زادآوری دانه زاد و قطعات نمونه ۱۰۰ متر مربعی جهت ثبت زادآوری غیرجنسی اقدام شد. نتایج نشان داد که گونه برو با حضور چشمگیر خود گونه اصلی منطقه مورد مطالعه بود که پایه های شاخه زاد با بیش از ۸۴ درصد پایه های موجود را تشکیل داده و توده مورد نظر دارای ساختار جوان و ناهمسال است و سطح مقطع و موجودی سرپای آن بسیار کم و ناچیز است. زادآوری دانه زاد بسیار پراکنده بوده و زادآوری غیر جنسی، زادآوری غالب توده را تشکیل می دهند که بیشتر دارای مبدا کنده جوش می باشند. در کل وضعیت موجود بر توده بسیار نگران کننده بوده و باید هر چه سریعتر در جهت رفع مشکلات این توده ها اقدامات لازم صورت گیرد.