سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام شفیعی ثابت – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-سازههای هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

لاهیجان یکی از شهرهای قدیمی و زیبای شرق گیلان است و با میانگین بارندگی سالانه حدود ۱۴۰۰ میلیمتر از پربارانترین مناطق ایران محسوب میشود. حدکثر بارش ۲۴ ساعته این شهر به حدود ۱۰۰ میلیمتر میرسد و با توجه به توپوگرافی نسبتا پیچیده و توسعه نامتوازن شهر ، مسیلها و شبکه قدیمی جمع آوری سیلاب در برخی از مناطق شهر توانایی انتقال به موقع سیلاب را نداشته و هرسال با بروز آبگرفتگی در ا ین نواحی فعالیتهای شهری مختل میشود. عبور رودخانه لاهیجان از بخش غربی شهر، کمک شایانی به جمع آوری و تخلیه سیلابهای شهری میکند. مسیلهای قدیمی جمع آوری سیلاب در شهر اغلب زیرزمینی بوده و برای جمع آوری و تخل یه رواناب های سطحی و فاضلاب بصورت مختلط مورد استفاده قرار گرفته اند.
گرچه با تکمیل ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر در سال ۸۵ و تکمیل شبکه جدید جمع آوری فاضلاب شهر که هم اکنون در حال اجرا است، شبکه مختلط موجود برای جمع آوری آبهای سطحی مورد استفاده قرار میگیرد، لیکن با توجه مطالعات هیدرولوژیک و تحلیل فیزیوگرافی حوضه های شهری و مشرف به شهر، ناکافی بودن شبکه موجود در برخی از نواحی شهری محرزم یباشد. برای رفع مشکلات ناشی از آبگرفتگی در سطح شهر، طرح مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان از طرف شورای پژوهش استانداری گیلان و دانشگاه گیلان طی سال های ۸۵-۸۴ تهیه شده است . در این مقاله برخی از نتایج حاصل از این طرح ارائه شده است.