سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهلا مغزی نجف آبادی – کارشناس ارشد مهندسی زمین شناسی، گرای

چکیده:

در این نوشتار به بررسی الگوی شبکه زه کشی در رشته کوههای زاگرس پرداخته شده است. با توجه به شرایط غیر عادی شبکه زه کشی و مطالعه وضعیت زمین شناسی- تکتونیکی و تاریخچه تکامل ساختاری این کوهزایی، رودخانه های این رشته کوهها از نوع تعقیبی (Subsequent) و پیشین (Antecendent) مشخص شده اند.