سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رضا طاهری یگانه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان.معاونت غذا ودارو .واح
سیمین صالحی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان.معاونت غذا ودارو .واح
ابوالفضل غفوری خسروشاهی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.دانشکده داروسازی

چکیده:

با توجه به اهمیت شیر در تغذیه انسان و افزیش روز افزون نیاز جامعه به مصرف آن،اطمینان از سلامت این محصول مهم غذایی یک ضرورت است. .لذا بررسی میزان آلودگی میکروبی و اسیدیته شیر پاستوریزه تولیدی در نیم سال دوم ۸۴ ونه ماهه اول ۸۵ استان همدان از اهداف این مطالعه می باشد. در این مطالعه تعداد ۱۷۷ نمونه شیر پاستوریزه از کارخانجات تولید کننده شیر پاستوریزه استان به صورت تصادفی و ماهیانه نمونه برداری و به آزمایشگاه استان ارسال شد و آزمایشات لازم بر روی نمونه ها انجام گرفت. با توجه به یافته های بدست آمده به نظر میرسد وضعیت شیر استان در نیمسال دوم سال ۸۴ ونه ماه اول سال ۸۵ نسبت به استاندارد ملی به طور معنی داری پائینتر ودر حد استاندارد مربوطه می باشد همچنین میزان اسیدیته نیز نتایج فوق را نشان داد که می تواند به دلایل تجهیز کارخانجات به دستگاههای پیشرفته روز،رقابت مثبت بین کارخانجات و کنترل مداوم ارگانها و سازمانهای مربوطه با عنایت به تاکید بر سلامت شیر خانوارباشد