سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه سرافراز – گروه ماشین های الکتریکی – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو
مصطفی ارغوان – گروه ماشین های الکتریکی – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو
سهراب امینی ولاشانی – گروه ماشین های الکتریکی – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو
علی فرشیدنیا – گروه ماشین های الکتریکی – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

یکی از روشهای بسیار موثر برای تعیین کیفیت و خواص الکتریکی مواد و سیستم های عایقی مورد استفاده در ماشین های الکتریکی بدست آوردن پاسخ دی الکتریک آن مواد در حوزه زمان و فرکانس و تحلیل داده های ارزشمند حاصل از آن می باشد . در این مقاله پس از بررسی رفتار عایقی تحت یک میدان الکتریکی دائم DC ، روش اندازه گیری جریان پلاریزاسیون ۱ و جریان دیپلاریزاسیون ۲ بیان می شود . پس از بدست آوردن پاسخ دی الکتریک در حوزه زمان رابطه ای ساده برای تبدیل حوزه زمان به فرکانس معرفی می شود . در انتها نتایج و تحلیل تست ژنراتور واحد ۳ نیروگاه قم که در پژوهشگاه نیرو انجام شده است ارائه خواهد شد