سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن رضائی – کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت زایندآب اصفهان
اکبر قاضی فرد – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

با توجه به قرارگیری ساختگاه سد سورک و مخزن آن بر روی تشکیلات آبرفتی و همچنین آهکهای کرتاسه که تحت تأثیر تکتونیک به شدت درز و شکاف دار شده اند و حتی در برخی بخش ها آثاری از حفرات انحلالی نیز در آنها دیده می شود، این سد از نظر آبگذری و فرار آب می تواند مشکلاتی داشته باشد . جهت بررسی وضعیت آبگذری مخزن و ساختگاه سد، پس از برسی های سطحی زمین شناسی، عملیات ژئوفیزیکی، حفاری و آزمایش های بر جای ژئوتکنیکی انجام شد . عملیات ژئوفیزیک جهت بررسی عمق سنگ کف، ضخامت آبرفت و بررسی جنس آبرفت و سنگ کف انجام گردید . پس از به دست آمدن نتایج ژئوفیزیک جهت بررسی های دقیقتر در بخش های مختلف مخزن و پی سد، گمانه های ژئوتکنیکی حفاری گردید و در آنها آزمایش های نفوذپذیری انجام شد . نتایج آزمایش های لوفران در آبرفت و آزمایش های لوژان در سنگ نشان دادند که آب می تواند از مخزن و پی سد به بیرون تراوش کند . جهت کنترل فرار آب به بیرون از مخزن، در بخش های مختلف، اجرای دیواره آب بند و پرده آب بند در نظر گرفته شد