سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد فاروق حسینی – دانشیار دانشگاه تهران
محمدکاظم سلطانی زاده زارچی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه تهران
حسین کاظمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه تهران

چکیده:

در اینمقاله عملکرد ماشین آلات چالزنی طرح فعلی معدن چادرملو بر اساس سه ضریب دسترسی، به کارگیری و راندمان نهایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در عمل ضریب دسترسی کمتر از مقدار اسمی و ضریب به کارگیری بسیار بیشتر از مقدار اسمی است. به عبرت دیگر معدن چادرملو در شرایطحاضر با کمبود تعداد چالزن روبرو می باشد. این امر سبب افزایش تعمیرات اتفاقی و کاهش تعمیرات پیشگیرانه شده است.
در ادامه اقدام به انتخاب نوع و تعدادچالزن برای طرح توسعه معدن گردید .با توجه به پارامترهای آتشباری و استاندارد آمریکا ، چائزن دورانی مناسب برای حفر چال های ۹/۸۸ تا ۱۲/۲۵ اینچی با توان ۴۶۰ اسب بخار انتخاب شد. برای تعیین تعداد مورد نیاز این دستگاه ابتدا سرعت حفاری در ماده معدنی و باطله (بر اساس داده های موجود) مدلسازی شد. این کار به دو روش رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی انجام شد که نتایج برتری روش شبکه عصبی را نشان داد. بر اساس نتایج پیش بینی سرعت حفاری به روش شبکه عصبی، رژیم کاری معدن و برنامه تولید ۲۱ ساله طرح توسعه، تعداد دستگاه های مورد نیاز برابر پنج عدد محاسبه گردید. بنابراین لازم است هنگام شروع عملیات طرح توسعه، تعداد سه دستگاه چالزن جدید به دو چالزن فعلی اضافه گردد.