سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – کارشناس واحد سرویس و نگهداری شرکت کیسون
سیدسعید محتسبی – دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا خوشرو – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

مراقبت از روغن یک یا زمهمترین دستاوردها درنگهداری پیشگیرانه ماشین ها م یابدش این روش ابزاری استکه از آن نه تنها برای تضمین کیفیت استفاده می شود بلکه برای ارزیابی وضعیت دستگاه و امکان پیش بینی خرابی نیز مورد استفاده قرار میگیرد پایش وضعیت ماشین های کشاورزی با ازمایش های آنالیز روغن هزینه های تعمیرات و امکان وقوع ناگهانی آن را کاهش داده و با افزایش عمر ماشین ها و کنتر همه جانبه امور مربوط به آنها صرفه جویی های اقتصادی چشمگیری را ایجاد می نماید دراین تحقیق به منظور آنالیز روغن و ذرات فرسایشی در ماشین های کشاورزی دریک بازه زمانی شش ماهه درتراکتورهای MF399 و بلدوزر D155 ازتست سنجش PQ شاخص ذرات آهنی بزرگتر از ۱۰ میکرون تست میزان آب در روغن تست نقطه اشتعال جهت بررسی اشکال در سیستم سوخت رسانی تست میکروسکوپی برای تشخیص آلودگی های نظیر سیلیس ، و گردوخاک و تست گرانروی استفاده می گردد نتایج بدست آمده با استانداردهای مربوطه مقایسه شده و درمواردی که مقادیر به دست آمده از حد مجاز فراتر بود بررسی بیشتر جهت رفع اشکالات درقسمت مربوطه انجام میگردد بررسی اقتصادی موضوع نشان داد که استفادها ز این تست ها هزینه تعمیرات به مقدار قابل توجهی کاهش میدهد و با تعمیرات جزئی می توان از تعمیرات اساسی پیشگیری کرد.